Nom: Saltamartí
Material: Marbre
Color: Blanc
Unitats: 1
Preu: 2.500 € (sense IVA)